4 Неверојатни мозочни анимации

1. Стаклен мозок

Ова е реалистичен 3D модел на мозокот кој покажува во реално време, определени локализирани активности (сила и „ефективните“ поврзувања) од EEG (електроенцефалографските) сигнали. Секоја боја преставува изворна енергија и конекција на различна бранова должина (тета, бета, алфа, гама), додека жолтите линии ја преставуваат белата маса.

2. 3D патување низ мозокот на еден глушец

Ова видео е 3D патување низ мозокот на еден глушец. Направено е користејќи 3D техника која порано можела да се направи само на мали делови на веќе мртов мозок, правејќи ги тешки поврзувањата од микро наодите до макро заклучоците поврзани со поврзувањето во мозокот и самата циркулација.

3. Невротрансмитерни синапси 3D анимација

4. Како кокаинот делува на мозокот?

Оваа CGI анимирана секвенца покажува како кокаинот делува врз мозокот на тој кој го внесува во организмот.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.