Posts by: Давид Тасевски

Воспитанието како основа за структуирање на здрава личност

Воспитанието како основа за структурирање на здрава личност

Но, дали родителите посветуваат доволно време и внимание на своите деца за...

Критериуми за „нормалното“

Критериуми за „нормалното“

Нормалноста е „психичка благосостојба“, чувство на задоволство од својот...