Posts by: Давид Тасевски

Јас имам биполарно растројство

Јас имам биполарно растројство

„1 од 4 луѓе во светот ќе се соочи со ментално растројство во текот на својот...

Исчезната меѓучовечност

Криза на меѓучовечност

Па, колку на Балканот се почитува психологијата и се дава важност на...

Живеење со ментално растројство

Живеење со ментално растројство

Менталното растројство може да биде доживеано на различни начини од...

Зошто некои луѓе уживаат во критизирање?

Зошто некои луѓе уживаат во критизирање?

Зошто некои луѓе константно критизираат, причината лежи далеку во

Комуникација како клуч за проблемот

Комуникацијата како клуч за проблемот

Комуникацијата е успешна само доколку двајцата, праќачот и примачот на ист...

Борбата со канцерот

Борбата со канцерот

Лица кои се бореле со канцерот ја споделуваат нивната приказна

Предлог филм: Inside Out

Предлог филм: Inside Out

И другите луѓе, исто како и ние можат да се борат со истите емоции,...

Емоционална злоупотреба во врска

Емоционална злоупотреба во врска

емоционалната злоупотреба или емоционално насилство може да се јави во...

Чувството да загубите некој близок

Чувството да загубите некој близок

Во ова видео зборуваат родители, пријатели, роднини на лица кои извршиле...

Заштеда на време

Заштедете време

Фирма за осигурување неодамна направи емотивна реклама