Posts by: Давид Тасевски

Недела на шизофренијата

Подигнување на свесноста за шизофренијата

Нивните реакции се емоционални, а пораката е јасна: со правилен третман и...

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата од луѓето кои се соочуваат со неа

За нашите родители, секогаш ќе останеме деца..

За нашите родители секогаш ќе останеме деца

Животот често ни диктира брзо темпо, меѓутоа прегратките се брзи, а исто...

International Kids Academy

International Kids Academy

...the future belongs to those who belive

Наука и симптоми за препознавање на депресијата

Наука и симптоми за препознавање на депресијата

Симптомите се забележливи, единствено треба да знаеме што да бараме....

Како бебето може да го промени бракот

Како бебето може да го промени бракот

Брачна двојка лице в лице одговараат на проблематични прашања поврзани со...

Погледни нагоре

Погледни нагоре

Прогласено за број 1 инспиративно видео за 2014 година

Кампања за поддршка на семејства на лица со болести на зависност

Кампања за поддршка на семејства на лица со болести на зависност

Повеќе информации и закажување термин во канцеларијата и советувалиштето...

Започни денес

Започни денес

Никој не може да се врати назад и да започне сè одново, но сите можат...

Инспиративни видеа

Инспиративни видеа

Oрганизација чија мисија е да инспирира промени, да предизвика акција и да...