Posts by: Ирина Николовска

Што е зависност?

Секоја емоција има свој хемиски корелат.

Егзистенцијална психотерапија

Целта е да научите да правите автентични одлуки за тоа како да се живее,...

Разобличување на Предрасуди за Депресијата

Група млади луѓе зборуваат за своето лично искуство со депресијата...

Техники на емоционална слобода (Emotional Freedom Techniques)

Овие техники лесно може да се научат и се идеални за самопомош.

Како ги одбираме љубовните партнери/ки?

Еден од најспецифичните аспекти во изборот на партнери/ки е што луѓето не...

Невро Лингвистичко Програмирање

НЛП моделот е склоп на моќни техники за стекнување вештини кои може да ги...

Свесно родителство: Кои се најчестите родителски грешки?

Lori Petro е едукатор за родители која особено се осврнува на ефективната...

Разбирање и справување со Тантруми кај деца

Тантрумите се едни од најголемите предизвици за родителите во...

Гешталт психотерапија: Основи и Принципи

Гешталт терапевтите и нивните клиенти употребуваат креативни и искуствени...

Стрес и Согорување

Определба и разлики помеѓу стрес и согорување Согорувањето е емоционален...