Posts by: Ирина Николовска

„Како ја надминав социјалната анксиозност?“ – Лично искуство

Во ова видео накусо е објаснето едно индивидуално искуство при справување...

Стрес и анксиозни растројства кај млади: Психотераписки приод

Несигурното приврзување, невротицизмот (ранливоста) и негативното...

Социјално влијание: Моќта на конформизмот

Како социјалната психологија го објаснува размислувањето и однесувањето...

Во кои професии има најмногу психопати?

Дали има „успешни психопати“ меѓу нас?

Како да се намали негативното влијание на невротицизмот?

Новите истражувања покажуваат дека луѓето со висок степен на анксиозност и...

Колкаво е вашето ниво на стрес?

Преку овој интересен инфографик, откријте го вашето ниво на стрес.

Размислете два пати пред да претерате со позитивното размислување

Неочекуваниот негативен ефект на позитивното размислување врз менталното...

3 совети за зголемување на самодовербата

Од каде одаѓа самодовербата и како можете да ја зголемите?

Едноставни психолошки трикови кои секој може да ги примени

Доколку личноста со која разговарате го наклони само торзото кон вас, но не...

Сржните верувања како креатори на нашиот живот

Верувањата и однесувањата се исклучително значајни за личноста бидејќи во...