Posts by: Ирина Николовска

Депресија: разлики меѓу жени и мажи

Депресијата е една од најтешките состојби во рамки на менталното здравје со...

Не се секогаш другите виновни: проблематични лични ставови

Еден од соновните психички проблеми (во чија основа лежат и многу...

Дали е правилно да се остане во брак поради децата?

Едно од прашањата пред кои често стојат родителите кои се во...

Надминете го стравот преку соочување

Стравот е едно од основните чувства кое има значајна функција во насока на...

Кризи: развојни, ситуациски, егзистенцијални

Во најопшта смисла, криза е ситуација или состојба која води до нестабилна...

Ослободување од чувството на срам

Сите ние секојдневно ги споделуваме со другите нашите чувства како –...

Посттрауматско стресно растројство (ПТСД)

Што е пост-трауматскo стрес растројство (ПТСД) и кој може да го добие? Какви...

За кого е наменета психотерапијата?

Ако се водиме според статистиката на менталните нарушувања, приближно 1 од 5...

АДХД: разбирање на состојбата и начини на справување

Хиперактивното нарушување на вниманието (АДХД) или хиперкинетичкото...

Зошто не треба да се плашиме да зборуваме за своето ментално здравје?

Бидејќи криењето на менталните проблеми може да ги влоши проблемите....