Posts by: Ирина Николовска

Разлики меѓу човечката и вештачката интелигенција

Вештачката интелигенција, како термин, постои од 80-те години, а денес...

Како да кажете НЕ на детето? – чекори според возраста

Со поставување на соодветни ограничувања, му помагате на детето да ги...

Успешна конфронтација според Simon Sinek

Многу луѓе се плашат од директна конфронтација со околината. Токму затоа,...

Дезинтеграција на селфот

Алиенацијата значи отуѓување, сепарација, одвојување или да се биде туѓинец...

Од што се задоволни клиентите во психотерапијата?

Една од главните забелешки на истражувањата за задовоството и ефикасноста...

Прашања преку кои дознавате повеќе за вашиот сексуален живот

Секоја личност има своја сексуална биографија. Таа ги опфаќа пораките и...

Значење и развој на критичкото мислење

Мозокот е орган кој може да размслува и е само-свесен. Не само што е...

Љубовни стилови според д-р Хелен Фишер

Според д-р Хелен Фишер, постојат четири љубовни стилови: истражувач,...

Ретко познати психолошки факти

Психолошките истражувања сумираат интересни факти за човековото...

Животот е повеќе од тоа да бидете среќни

Нашата култура и време на живеење е опседнато со потрагата по среќа. Но, што...