Category: ЖИВОТ

Техники на емоционална слобода (Emotional Freedom Techniques)

Овие техники лесно може да се научат и се идеални за самопомош.

Како ги бираме љубовните партнери/ки

Еден од најспецифичните аспекти во изборот на партнери/ки е што луѓето не...

Невро Лингвистичко Програмирање (НЛП)

НЛП моделот е склоп на моќни техники за стекнување вештини кои може да ги...

Свесно родителство: кои се најчестите родителски грешки

Lori Petro е едукатор за родители која особено се осврнува на ефективната...

Справување со тантруми кај деца

Тантрумите се едни од најголемите предизвици за родителите во...

Стрес и согорување

Определба и разлики помеѓу стрес и согорување Согорувањето е емоционален...

Кога е најдобро да посетите психолог

Кога е најдобро да посетите психолог

Психологот е лице кое ќе ве ислуша без да ве осуди, а времето поминато со...

Токсични врски

Токсични врски

Една честа тема во токсична врска вклучува интензивно партнерско...

Како ја надминав социјалната анксиозност: лично искуство

Во ова видео накусо е објаснето едно индивидуално искуство при справување...

Подобрување на критичкото мислење

Подобрување на критичкото мислење

Невозможно е да донесеме правилен избор секој пат