Category: ЖИВОТ

5 извонредни причини зашто треба паровите да вежбаат заедно

5 извонредни причини зошто паровите треба да вежбаат заедно

Дали планирате да започнете со некој определен тренинг и се обидувате да го...

Родителството како тим на фукнционирање

Родителството како тим на фукнционирање

Кој е водичот за ефективно родителство, каде родителите грешат и си...

Здодевноста може да ја зголеми вашата креативност

Здодевноста може да ја зголеми вашата креативност

Според една неодамнешна студија, здодевноста може да ја зголеми...

Воспитанието како основа за структуирање на здрава личност

Воспитанието како основа за структурирање на здрава личност

Но, дали родителите посветуваат доволно време и внимание на своите деца за...

Критериуми за „нормалното“

Критериуми за „нормалното“

Нормалноста е „психичка благосостојба“, чувство на задоволство од својот...