Category: ЖИВОТ

Амбивертна личност

Амбивертна личност

Амбивертните се на спектарот на социјална интеракција помеѓу...

Справување со стресни настани

Справување со стресни настани

Психолошка грижа: Kако да си помогнете себе и на другите во процес на...

Како да се намали негативното влијание на невротицизмот

Новите истражувања покажуваат дека луѓето со висок степен на анксиозност и...

Размислете пред да претерате со позитивното размислување

Неочекуваниот негативен ефект на позитивното размислување врз менталното...

Сржните верувања како креатори на нашиот живот

Верувањата и однесувањата се исклучително значајни за личноста бидејќи во...

Носење добри одлуки во тешки времиња

Што да направите за да донесете одлука, прочистена од конфузија, страв и...

„Моќ заедно со“ наместо „Моќ врз“ – единствен успешен метод за решавање конфликти

Начинот на кој се им пристапуваме на нашите разлики со другите, во голема...

За животната смисла и цели: што навистина сакате од животот

Не е можно да водите исполнет и среќен живот ако не се осознаете себе си и...

Вистинска љубов или ниска самодоверба

Не чекајте на другите да ја креираат вашата среќа, поканете ги за да ја...

Навики и однесување на емоционално интелигентни луѓе (кои секој може дa ги развие)

Разбирањето на своите емоции е одлично, но и не многу корисно ако не се...