Category: ПСИХОПАТОЛОГИЈА

Што е зависност?

Секоја емоција има свој хемиски корелат.

Предрасуди за депресијата

Група млади луѓе зборуваат за своето лично искуство со депресијата...

Психосоматски нарушувања

Иако немаат физичка основа, соматските симптоми, како болка или гадање, се...

Што стои во позадината на анксиозноста?

Што доколку анксиозноста е биолошка реакција на заробен, неразрешен стрес...

Дали зависноста се развива поради чувството на задоволство

Зависноста не е ништо повеќе или помалку од психолошки симптом, начин на...

Недела на шизофренијата

Подигнување на свесноста за шизофренијата

Нивните реакции се емоционални, а пораката е јасна: со правилен третман и...

Поврзаноста меѓу анксиозноста и агресивноста

Постојат многу причини зошто токму анксиозноста може да води до агресија...

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата од луѓето кои се соочуваат со неа

Наука и симптоми за препознавање на депресијата

Како ја препознаваме депресијата

Симптомите се забележливи, единствено треба да знаеме што да бараме....

Опсесивно-компулсивно растројство и aнксиозни растројства

Дали сте нарекле некого опсесивно-компулсивен само затоа што сака да го...