Category: ПСИХОТЕРАПИЈА

Уметноста на психотерапијата

Станува збор за збир вештини, техники и знаења, поврзано со (ре)едукација на...

Егзистенцијална психотерапија

Целта е да научите да правите автентични одлуки за тоа како да се живее,...

Гешталт психотерапија: основи и принципи

Гешталт терапевтите и нивните клиенти употребуваат креативни и искуствени...

Стрес и анксиозни растројства кај млади

Несигурното приврзување, невротицизмот (ранливоста) и негативното...

Што се случува за време на психотерапиjата

Терапијата е вредна алатка која може да ви помогне во решавање проблеми,...

Писмо до една терапевтка

„Ви благодарам за тоа што ме сакавте кога јас не можев да се сакам, за вашето...

Карпман Драма триаголник: улоги на прогонител, жртва и спасител

Улогите на Прогонител; Спасител и Жртва се портрети на психолошки игри....

Советување на брачни парови

Советување на брачни парови

Многу проблеми во односот меѓу партнерите можат да се решат единствено низ...

Траума и посттрауматски стрес

Траума и посттрауматски стрес

Под поимот „траума“ се подразбира случување кое е различно од...

Вкоренет срам како една од централните теми во психотерапијата

Вкоренет срам како една од централните теми во психотерапијата

Кога станува збор за срамот, луѓето најчесто го поврзуваат со искуство кое...