Category: ПСИХОТЕРАПИЈА

За кого е наменета психотерапијата?

Ако се водиме според статистиката на менталните нарушувања, приближно 1 од 5...

Од што се задоволни клиентите во психотерапијата?

Една од главните забелешки на истражувањата за задовоството и ефикасноста...

Уметноста на психотерапијата

Станува збор за збир вештини, техники и знаења, поврзано со (ре)едукација на...

Егзистенцијална психотерапија

Целта е да научите да правите автентични одлуки за тоа како да се живее,...

Гешталт психотерапија: основи и принципи

Гешталт терапевтите и нивните клиенти употребуваат креативни и искуствени...

Стрес и анксиозни растројства кај млади

Несигурното приврзување, невротицизмот (ранливоста) и негативното...

Што се случува за време на психотерапиjата

Терапијата е вредна алатка која може да ви помогне во решавање проблеми,...

Писмо до една терапевтка

„Ви благодарам за тоа што ме сакавте кога јас не можев да се сакам, за вашето...

Карпман Драма триаголник: улоги на прогонител, жртва и спасител

Улогите на Прогонител; Спасител и Жртва се портрети на психолошки игри....

Метод на слободни асоцијации

Овој метод е таков што во тераписката сесија се бара од клиентите слободно...