Category: Настани

psihologija.com.mk

СЕМИНАР: Абнормалност и Афективни растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...

Боенка за возрасни „Фокус мандала“

Веќе две години, боенките за возрасни претставуваат вистински тренд во...

Роршах работилници

Роршах работилници

Сите заинтересирани можат да се пријават на e-mail: contact@psihologija.com.mk

Работилници за проективни техники

Здружението за едукација и развој ПСИХОИНТЕГРА Скопје, за сите дипломирани...

Соработка на Психоинтегра и Црвен Крст

Соработка на Психоинтегра и Црвен Крст

Здружението за едукација и развој Психоинтегра одржа предавање на повеќе...

Емоционална интелегенција

Работилница на тема „ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА: есенцијален дел од личниот развој и унапредувањето на квалитетот на живеењето“

Здружението за едукација и развој ПСИХОИНТЕГРА Скопје, организира...

Семинар

Семинар на тема: Душевни и невротски растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...

International Kids Academy

International Kids Academy

...the future belongs to those who belive

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Пријавувањата се до 27 Септември 2015. e-mail: psihointegra@psihointegra.org

Кампања за поддршка на семејства на лица со болести на зависност

Кампања за поддршка на семејства на лица со болести на зависност

Повеќе информации и закажување термин во канцеларијата и советувалиштето...