Category: Настани

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Здружение ПСИХОИНТЕГРА Скопје, за сите дипломирани психолози, организира...

Жените со попреченост имаат поголема веројатност да доживеат насилство

Жените со попреченост имаат поголема веројатност да доживеат насилство

Оваа активност е дел од кампањата „16 дена активизам против насилство врз...

Малолетнички бракови

Малолетнички бракови

Оваа активност е дел од кампањата „16 дена активизам против насилство врз...

Сексуално насилство врз жените и Силување

Сексуално насилство врз жените и Силување

Оваа активност е дел од кампањата „16 дена активизам против насилство врз...

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејство и општество

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејства и општество

г-дин Sam Vaknin ќе одржи предавање на тема „Pathological Narcissism in the Individual, Family, and Society“

Трет интернационален гешталт конгрес во Р.Македонија

На конгресот можете да земете учество со предавање, презентација или...