Category: Психопатологија

Приказна за шизофренијата

Приказна за шизофренијата

Во овој говор, таа бара од нас да погледнеме искрено, чисто и со сочувство...

Аутизам - тоа што го знаеме (и сеуште не го знаеме)

Аутизам – тоа што го знаеме (и сè уште не го знаеме)

Во овој смирен говор, исполнет со факти, генетичарот Wendy Chung го споделува она...

Суманути идеи

Суманути идеи

Суманути идеи настануваат на болна основа и не подлежат на корекција.

Како да ја надминеме стигмата поврзана со менталните болести?

Човекот кој страда од ментална болест не е ниту полош ниту подобар човек од...

Биполарно растројство (инфографик)

Што претставува биполарно растројство, кои се неговите симптоми, како се...

Што е гранично растројство?

Она што главно го бележи граничното нарушување е шема на однесување на...

Етнопсихологија

Етнопсихологија

Етнопсихологијата ги проучува и бројните различни влијанија на културата...

Која е разликата меѓу невроза и психоза?

Иако и двата поими се поврзани со менталното здравје, постои разлика меѓу...

10 митови за депресијата на кои мораме да престанеме да им веруваме

10 митови за депресијата во кои мораме да престанеме да веруваме

На глобално ниво самоубиството го има земено централното место и сега...

Анксиозност: што претставува и како се третира?

Најчесто анксиозните личности не ја сметаат доволно сериозно својата...