Category: Психопатологија

Психолошки норми и психопатологии

Психолошки норми и психопатологии

Иако ние често проценуваме дали некоја личност е нормална или не е, треба да...

Што е аутизам?

Што е аутизам?

Личност со аутизам чуствува љубов, среќа, тага и болка исто како и...

разлики помеѓу социопатија и психопатија

Разлики помеѓу социопатија и психопатија

Иако постојат сличности во овие две пореметувања и на луѓето им е тешко да...

растројство на личноста

Растројство на личноста

Карактеристиките на личноста преминуваат во растројство кога лицето...

Што е агорафобија и како се манифестира?

Што е агорафобија и како се манифестира?

Агорафобијата се карактеризира со интензивен фобичен страв од отворен...

Агнозии - (оптички, акустични и тактилни) (0)

Агнозии (оптички, акустични и тактилни)

Агнозиите се пореметувања кои се состојат во изменета состојба на...

Видови психопатија

Видови психопатија

Погледнете ги видовите на психопатија кои можат да се појават...

Корсакова психоза

Корсакова психоза

Називот Корсакова психоза или Корсаков синдром е добиен по рускиот...