Category: Психотерапија

Уметноста на Психотерапијата

Станува збор за збир вештини, техники и знаења, поврзано со (ре)едукација на...

Егзистенцијална психотерапија

Целта е да научите да правите автентични одлуки за тоа како да се живее,...

Гешталт психотерапија: Основи и Принципи

Гешталт терапевтите и нивните клиенти употребуваат креативни и искуствени...

Кога е најдобро да посетите психолог

Кога е најдобро да посетите психолог

Психологот е лице кое ќе ве ислуша без да ве осуди, а времето поминато со...

Стрес и анксиозни растројства кај млади: Психотераписки приод

Несигурното приврзување, невротицизмот (ранливоста) и негативното...

Семејната динамика и нашите улоги

Семејната динамика и нашите улоги

Нашата семејна динамика влијае на тоа како се гледаме себеси во...

Што се случува за време на психотерапиjата?

Терапијата е вредна алатка која може да ви помогне во решавање проблеми,...

Карпман Драма Триаголник: Улоги на Прогонител, Жртва и Спасител

Улогите на Прогонител; Спасител и Жртва се портрети на психолошки игри....

Психичкото нарушување како можност за личен развој

Коренот на секое нарушување е болка. Откако ќе ја признаете и работите на...

Вистинското слушање има моќ на лекување

Ако оние кои се чувствуваат депресивно зборуваат за тоа со добар слушател,...