Category: Психотерапија

Анксиозност - справување со повторливите стравови и мисли

Анксиозност – справување со повторливите стравови и мисли

Еден од проблемите кој ги вознемирува лицата со анксиозност е неможноста за...

Справување со бесот

Справување со бесот

Ако бесот го гледаме како енергија на која и е потребно да се изрази, ние...

8 чекори за разрешување внатрешни конфликти

Психолошкиот конфликт е ментална борба, некогаш несвесна, која произлегува...

Метод на слободни асоцијации

Овој метод е таков што во тераписката сесија се бара од клиентите слободно...

Како да го прекинете повторувачкиот циклус на деструктивното однесување?

Доколку сакате да направите долготрајна промена, морате да одите подлабоко...

Советување како психотераписки метод според Роџерс

Советување насочено кон клиентот – психотераписки метод според Роџерс

Основно е со помош на терапевтот, клиентот сам да дојде до неговите...

Структура на личностa според Фриц Перлс

Ние не треба да станеме какви „треба“ да бидеме, туку да станеме она што...

Негативни автоматски мисли

Со тоа што ги идентификувате и разобличувате негативните автоматски мисли,...

Советување на брачни парови

Советување на брачни парови

Многу проблеми во односот меѓу партнерите можат да се решат единствено низ...

Интегративната терапија кај попречувања предизвикани од страв

Интегративната терапија кај попречувања предизвикани од страв

Интегративната терапија може да се разбере како синтеза на веќе...