Category: Психотерапија

Моќта на „недовршените работи“

Моќта на „недовршените работи“

Секој од нас носи со себе искуствата кои се непријатни и загрозувачки сè...

Траума и посттрауматски стрес

Траума и посттрауматски стрес

Под поимот „траума“ се подразбира случување кое е различно од...

Вкоренет срам како една од централните теми во психотерапијата

Вкоренет срам како една од централните теми во психотерапијата

Кога станува збор за срамот, луѓето најчесто го поврзуваат со искуство кое...

Митови поврзани со арт-терапијата

Митови поврзани со арт-терапијата

Арт-терапијата е форма на психотерапија која ја користи уметноста како...