Чувството да загубите некој близок

По повод Недела на менталното здравје, се објавени повеќе видеа со лични сведоштва. Во ова видео зборуваат родители, пријатели, роднини на лица кои извршиле самоубиство. Зборуваат за депресијата и стигмата поврзана со неа и зошто сеуште не се зборува отворено за менталните болести. Раскажуваат како ја доживеале загубата на блиските и како тоа влијае на нив денес.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.