Дислексија

Дислексијата напаѓа 1 од 5 луѓе, но искуството со дислексија не е секогаш исто.

Погледнете го ова интересно видео и дознајте нешто повеќе..Психолог, Семеен и системски советник. Лиценциран од Комора на психолози на РМ. Претседател и основач на Здружение Психоинтегра. Работно искуство во областа на клиничката психологија. Советувач во психолошко советувалиште на Здружение Доверба и координатор на проекти од областа на зависностите и психодијагностиката.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *