Емоционална интелигенција: што претставува и како се развива?

Емоционалната интелигенција е психолошки поим кој доби големо внимание како од науката, така и во секојдневното живеење. Денес луѓето знаат дека за да се биде среќен и успешен, општата интелигенција не е од единствено и примарно значење за човекот.

Oд следното видео дознајте што претставува емоционалната интелигенција, зошто е значајна за нас и како можеме да ја поттикнеме.

 Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.