Гласот на срамот

Срамот е еден вид неискажана епидемија, тајна зад многу форми на нарушено однесување. Срамот (јас сум лош/а), исто така високо корелира со депресијата, самоубиството и зависноста. Brené Brown истражува што може да се случи кога луѓето се соочуваат со својот срам. Нејзините области на проучувење се ранливост, храброст, автентичност и срам. Погледнете го следното видео каде B. Brown низ хумор, искреност и отвореност зборува за оваа тема која повеќе или помалку ја засега секоја личност.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.