Како да се справиме со тешките избори?

Ова е говорот кој можеби ќе ви помогне да ја донесете „правилната“ одлука. Која кариера е најдобра за мене? Дали треба да раскинам или да стапам во брак? Каде треба да живеам? Големите одлуки како овие може да бидат агонизирачко тешки. Но тоа е така бидејќи размислуваме за нив на погрешен начин, вели филозофот Ruth Chang. Таа нуди една поинаква рамка за себе-оформување на сите одговори кои всушност лежат во нас.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.