Како да се спријателиме со стресот

Стресот влијае на забрзување на вашето срце и дишењето, а вашето чело се поти. Но додека стресот го направија непријател за здравјето, нови истражувања сугестираат дека стресот може да биде лош за вашето здравје само доколку верувате во тоа. Психологот Kelly McGonigal бара од нас да гледаме на стресот позитивно, и не запознава со еден непризнат механизам за редукција на стресот.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.