Како е да се живее со Опсесивно-компулсивно растројство?

Опсесивно-компилсивното растројство е нарушување за кое карактеристични се ирационалните мисли и стравови (опсесија) кои водат кон повторувачко однсување (компулсија) со цел да се намали анксиозноста која се јавува со нив.

Во видеото подолу прикажано е во три минути како изгледа да се живее со анксиозност и опсесивно компулсивно растројство.
Психичките нарушвања не се личен избор, но секој одлучува дали ќе побара помош или не. Поголемото разбирање ни помага во подобро справување со вакви и слични психички нарушувања.

 Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *