Како ги бираме љубовните партнери/ки

Еден од најспецифичните аспекти во изборот на партнери/ки е што луѓето не можат да започнат љубовен однос со било каква личност. Сите имаат одредени „типови“ на личност кон кои се наклонети или кои ги одбиваат… Но, од каде потекнува ова и што нашиот избор говори за нас?

Во следното видео на интересен и сликовит начин објаснети се клучните фактори во изборот на партнерите/ките, водејќи се според свесните и несвесните човекови мотиви…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.