Како ги одбираме љубовните партнери/ки?

Еден од најспецифичните аспекти во изборот на партнери/ки е што луѓето не можат да започнат љубовен однос со било каква личност. Сите имаат одредени „типови“ на личност кон кои се наклонети или кои ги одбиваат… Но, од каде потекнува ова и што нашиот избор говори за нас?

Во следното видео на интересен и сликовит начин објаснети се клучните фактори во изборот на партнерите/ките, водејќи се според свесните и несвесните човекови мотиви…Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *