„Како ја надминав социјалната анксиозност?“ – Лично искуство

„Се борев со социјалнта анксиозност целиот свој живот…“, објаснува Jesse.

Во ова видео сликовито е опишано едно индивидуално искуство при справување со социјалната анксиозност, преку предизвикување и соочување со својот најголем страв – самоизложувањето.

Секако, ова не е единствен начин за справување на секоја личност со социјална анксиозност. Сепак, во прилог е да се слушнат оние кои си помогнале себе си, и да се земат предвид и имплицираат оние аспекти кои се соодветни за личното функционирање…Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *