Како ја надминав социјалната анксиозност: лично искуство

„Се борев со социјалнта анксиозност целиот свој живот…“, објаснува Jesse.

Во ова видео сликовито е опишано едно индивидуално искуство при справување со социјалната анксиозност, преку предизвикување и соочување со својот најголем страв – самоизложувањето.

Секако, ова не е единствен начин за справување на секоја личност со социјална анксиозност. Сепак, во прилог е да се слушнат оние кои си помогнале себе си, и да се земат предвид и имплицираат оние аспекти кои се соодветни за личното функционирање…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.