Како оптичките илузии го мамат вашиот мозок

Оптичките илузии се слики кои се чини дека го мамат нашиот мозок да гледа нешто различно од тоа што всушност е. Но, како ова фукнционира? Nathan S. Jacobs ни презентира неколку оптички илузии и објаснува што овие визуелни трикови ни зборуват за тоа како нашите мозоци восприемаат визуелни информации од 3D светот кој го гледаме околу себе.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.