Како се подготвувам за алцхајмер?

Соочена со алцхајмеровата болест на татко и, Alanna Shaikh вели дека на неа повеќето од нас реагираат со негирање: „тоа нема да ми се случи на мене“. Но таа го гледа тоа на поинаков начин. Alanna се подготвува за моментот кога и таа ќе се соочи со оваа болест.Психолог, Семеен и системски советник. Лиценциран од Комора на психолози на РМ. Претседател и основач на Здружение Психоинтегра. Работно искуство во областа на клиничката психологија. Советувач во психолошко советувалиште на Здружение Доверба и координатор на проекти од областа на зависностите и психодијагностиката.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *