Како се подготвувам за алцхајмер

Соочена со алцхајмеровата болест на татко и, Alanna Shaikh вели дека на неа повеќето од нас реагираат со негирање: „тоа нема да ми се случи на мене“. Но таа го гледа тоа на поинаков начин. Alanna се подготвува за моментот кога и таа ќе се соочи со оваа болест.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.