Каква е љубовта?

Поголемиот дел од луѓето и даваат значење на љубовта како на есенција на животот. Една е од најпосакуваните, ако не и најпосакувана појава и вредност за луѓето и двигател на животот. Но што всушност е љубовта? И дали воопшто можеме да ја дефинираме, без разлика дали тоа го правиме со јазикот на науката или со јазикот на поезијата.. Brad Troeger се обидува преку следното видео да допре до одговорите на овие можеби едноставни прашања за поставување, но не и лесни за давање одговор.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.