Какво е вашето емоционално здравје?

Емоционаното здравје е определено од неколку елементи: од степенот на љубовта кон себе, од отвореноста, од комуникацијата и довербата.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *