Клучот за успехот

На 27 годишна возраст Angela Lee Duckworth ја напуштила компанијата во која работела, и се вработила во училиште во New York каде предавала математика на седмо одделенци. Набрзо сфатила дека коефициентот на интелигенција не е единственото нешто што ги одделува успешните ученици, од оние кои имале потешкотии во учењето. Во ова видео, таа ја објаснува својата теорија за „смелоста“ како индикатор за успех.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.