Колкаво е вашето ниво на стрес?

Стресот може да биде мотиватор со кој си вршиме притисок за постигнување одредени цали, решавање проблеми, соочување со предизвици или носење одлуки, но доколку се надминат некои граници, може да биде и деструктивен.

Преку овој интересен инфографик, откријте го вашето ниво на стрес.

(Инфографикот е од забавен, а не од професионален карактер. Доколку сметате дека стресот силно го нарушува вашето секојдневно живеење, побарајте професионална поддршка, а резултатите од овој тест може да служат само како показател за стресот со кој се соочувате.)

Колкаво е вашето ниво на стрес?Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *