Кратка историја на меланхолијата

Секој човек во животот се почувствувл тажно. Но што всушност претставува меланхолијата и што можеме да сториме кога се наоѓаме во таква состојба? Courtney Stephens зборува подетално за еволуцијата на разбирањето на тагата и дури наведува случаи кога таа за нас е корисна.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.