Љубовни стилови според д-р Хелен Фишер

Д-р Хелен Фишер, професорка по антропологија, ја изучува човековата љубов со години. Таа открила неколку категории на љубовници и љубовта која ја бараат како резултат. Поточно, според неа, луѓето може да припаднат во главно четири љубовни стилови: истражувач, градител, режисер и преговарач. Земајќи ја како основа хормонската регулација, Фишер смета дека истата се пројавува и во нашите личносни карактеристики, навики и начин на живот.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.