Љубовни стилови според д-р Хелен Фишер

Д-р Хелен Фишер, професорка по антропологија, ја изучува човековата љубов со години. Таа открила неколку категории на љубовници и љубовта која ја бараат како резултат. Поточно, според неа, луѓето може да припаднат во главно четири љубовни стилови: истражувач, градител, режисер и преговарач. Земајќи ја како основа хормонската регулација, Фишер смета дека истата се пројавува и во нашите личносни карактеристики, навики и начин на живот.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.