Моќта на интровертните

Susan Cain, aвторот на книгата „Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking“, во овој говор зборува за културата каде екстровертните се најмногу ценети, а тоа може да биде многу тешко, па дури и срамно да се биде интровертен. Но, во овој страстен говор, таа тврди дека интровертните, на светот му носат извонредни таленти и способности кои треба да се мотивираат и прослават.Психолог, Семеен и системски советник. Лиценциран од Комора на психолози на РМ. Претседател и основач на Здружение Психоинтегра. Работно искуство во областа на клиничката психологија. Советувач во психолошко советувалиште на Здружение Доверба и координатор на проекти од областа на зависностите и психодијагностиката.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *