Моќта на конформизмот

Сите ние сакаме да веруваме дека постапките и изборите кои ги носиме се резултат на нашите најдобри лични намери и размислувања. Но, социјалната психологија и истражувањата ни сведочат дека најголемиот дел од луѓето (дури и оние кои во  својата основа се доста совесни и сочувствителни) понекогаш прават навистина лоши работи само затоа што некој друг им кажал да го сторат тоа.

Но, до кој степен луѓето се склони да извршуваат секакви работи, само поради социјалното влијание и конформизмот?

Во ова кратко ведео, Hank ни одговара на овие прашања и објаснува за моќта на социјалното влијание и како тоа се одразува на нешето однесување и одлуките кои ги носиме.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.