Најзначајните работи во животот

За што најмногу се каат лицата кои се соочуваат со смртниот час? Или ако го свртиме прашањето во обратна насока, кои се најзначајните работи во животот кои го прават вреден за живеење?

Темата на овој инфографик, иако навидум мрачна, всушност е најмногу поврзана со животот и неговата есенција!

Увидот кој го „откриваме“ кога ќе се соочиме со неизбежното, е всушност свеснот која постојано сме ја носеле со себе, но поради некои причини, не сме и дале предност, или сме ја тргнале на страна поради други, во моментот „побитни“ работи.

Дали гледаме на животот како на бесценет поклон, или како на казна, борба во која никој не нè прашал дали заправо сакаме да учествуваме?

Погледнете го инфографикот подолу и дознајте кои се нештата кои најмногу го прават животот вреден за живеење. Уште повеќе, погледнете во вашето срце и проверете дали би им дале предност на истите работи на кои сега најмногу им посветувате време, бидејќи времето со кое располагаме на овој свет не е бесконечно…

Најзначајните работи во живототЛиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.