НАСТАНИ

Семинар за ЕМДР (техника за третирање трауматски искуства)

Srce zaguba

Работилница: Како да не се изгубиме себе си кога ќе изгубиме некој значаен

Психоинтегра

Роршах работилници, Мај 2017

Аутизам

Аутизам – предизвик на современото живеење

Работилници за личен раст и развој

Боенка за возрасни – Фокус Мандала

Работилници за проективни техники

Емоционална интелегенција

Работилница на тема ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА: есенцијален дел од личниот развој и унапредувањето на квалитетот на живеењето

International Kids Academy

International Kids Academy

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејство и општество

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејства и општество

Кампања за стопирање на сексуалното насилство

Кампања за стопирање на сексуалното насилство