НАСТАНИ

Повик за учесници на тренинг во Србија: “Is it warring time again?”

Психоинтегра

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Психоинтегра

Работилници за комуникациски вештини базирани врз НЛП практики

Роршах работилници

psihologija.com.mk

СЕМИНАР: Абнормалност и Афективни растројства

Роршах работилници

Роршах работилници

Соработка на Психоинтегра и Црвен Крст

Соработка на Психоинтегра и Црвен Крст

Семинар

Семинар на тема: душевни и невротски растројства

Роршах работилници за дипломирани психолози

Роршах работилници за дипломирани психолози

Сексуално насилство врз жените и Силување

Сексуално насилство врз жените и Силување: 16 дена активизам против насилство врз жени

Трет интернационален гешталт конгрес во Македонија