Наука и симптоми за препознавање на депресијата

Депресијата е екстремно важна да се забележи. Симптомите се забележливи, единствено треба да знаеме што да бараме. Животот не треба да го живееме мислејќи дека сме сами, туку треба да побараме помош. Секогаш постои опција заедно да работиме кон закрепнување.

6 знаци за депресија:Психолог, Семеен и системски советник. Лиценциран од Комора на психолози на РМ. Претседател и основач на Здружение Психоинтегра. Работно искуство во областа на клиничката психологија. Советувач во психолошко советувалиште на Здружение Доверба и координатор на проекти од областа на зависностите и психодијагностиката.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *