Опсесивно-компулсивно растројство и Анксиозни растројства

Дали сте нарекле некого опсесивно-компулсивен само затоа што сака да го одржува станот чист, или дека има фобија ако се наежи кога го полазил пајак?

Погледнете го следното видео за подобро да разберете што всушност претставува оваа група на психолошки растројства и состојби. Поголемото разбирање ни помага во подобро справување со вакви и слични психички проблеми.Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *