Откријте го вашето ниво на стрес

Стресот може да биде мотиватор со кој си вршиме притисок за постигнување одредени цали, решавање проблеми, соочување со предизвици или носење одлуки, но доколку се надминат некои граници, може да биде и деструктивен.

Преку овој интересен инфографик, откријте го вашето ниво на стрес.

(Инфографикот е од забавен, а не од професионален карактер. Доколку сметате дека стресот силно го нарушува вашето секојдневно живеење, побарајте професионална поддршка, а резултатите од овој тест може да служат само како показател за стресот со кој се соочувате.)

Колкаво е вашето ниво на стрес?Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.