Откријте го вашето ниво на стрес

Стресот може да биде мотиватор со кој си вршиме притисок за постигнување одредени цали, решавање проблеми, соочување со предизвици или носење одлуки, но доколку се надминат некои граници, може да биде и деструктивен.

Преку овој интересен инфографик, откријте го вашето ниво на стрес.

(Инфографикот е од забавен, а не од професионален карактер. Доколку сметате дека стресот силно го нарушува вашето секојдневно живеење, побарајте професионална поддршка, а резултатите од овој тест може да служат само како показател за стресот со кој се соочувате.)

Колкаво е вашето ниво на стрес?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.