Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејства и општество

Во соработка со МИТ Факултет за психологија, г-дин Sam Vaknin ќе одржи предавање на тема „Pathological Narcissism in the Individual, Family, and Society“ (Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејства и општество).

Предавањето ќе се одржи на 13-ти Декември во 12 часот, во новите простории на МИТ Универзитет во центарот на Скопје, спроти споменикот на Александар Македонски. Влезот е слободен и предавањата се отворени за секој заинтересиран.

Sam Vaknin е автор на книгата “Malignant Self-love: Narcissism Revisited”.

Предавањата ќе бидат одржани на англиски јазик. Заинтересираните потребно е да се регистрираат на следниот e-mail: toni.naunovski@mit.edu.mk

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејства и општество

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.