Подобрување на критичкото мислење

Секојдневно пред нас стои море од одлуки, и невозможно е да донесеме правилен избор секој пат. Но, постојат начини за зголемување на шансите, а еден од нив е критичкото мислење.Психолог, Семеен и системски советник. Лиценциран од Комора на психолози на РМ. Претседател и основач на Здружение Психоинтегра. Работно искуство во областа на клиничката психологија. Советувач во психолошко советувалиште на Здружение Доверба и координатор на проекти од областа на зависностите и психодијагностиката.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *