Поинаков поглед…

Ако можете да застанете на местото на некој друг човек, и го слушнете тоа што тој го слуша, го видите тоа што го гледа и почувствувте тоа што го чувствува… дали би се однесувале поинаку со него?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.