Предрасуди за депресијата

Група млади луѓе зборуваат за своето лично искуство со депресијата…

Секогаш кога нешто недоволно познаваме, празнината за истото често ја пополнуваме со упростени заклучоци, предрасуди, полу-вистини (нашиот ум секогаш трага по целина, па кога ја нема, самиот по автоматизам си ја создава по пат на комбинирање на недоволно разработените „вистини“  и информации со кои располага).

Такви упростени заклучоците или упатени совети постојат и во однос на депресијата и лицата кои се соочуваат со оваа состојба. Некои од нив се: „Едноставно излези од тоа, искочи на сонцето, спортувај, забавувај се..“ или „Тој/таа само бара внимание..“

Еве што имаат да ви кажат на тоа луѓето кои лично ја искусиле оваа состојба:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.