Предрасуди за депресијата

Група млади луѓе зборуваат за своето лично искуство со депресијата…

Секогаш кога нешто недоволно познаваме, празнината за истото често ја пополнуваме со упростени заклучоци, предрасуди, полу-вистини (нашиот ум секогаш трага по целина, па кога ја нема, самиот по автоматизам си ја создава по пат на комбинирање на недоволно разработените „вистини“  и информации со кои располага).

Такви упростени заклучоците или упатени совети постојат и во однос на депресијата и лицата кои се соочуваат со оваа состојба. Некои од нив се: „Едноставно излези од тоа, искочи на сонцето, спортувај, забавувај се..“ или „Тој/таа само бара внимание..“

Еве што имаат да ви кажат на тоа луѓето кои лично ја искусиле оваа состојба:Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.