Психологијата на Нарцисоидноста

Нарцизмот не е само личносна карактеристика која често ја сретнуваме опишана во разни колумни, списанија и тестови на личност (од популарен, забавен карактер, а не научен). Всушност, станува збор за збир од карактеристики, класифицирани и истражувани од страна на психолозите. Но, што е тоа што ја предизвикува нарцисоидноста и дали нарцисоидната личност може да го подобри своето функционирање и односот кон себе и другите луѓе? W. Keith Campbell концизно го опишува ова нарушување и одговара на ваквите и слични прашања.Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *